F5 TOPIC 7 – SUKATAN SERAKAN (3.M.S)

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

What you’ll learn

 1. Cara membina dan mengisi maklumat dalam jadual kekerapan dalam bentuk data terkumpul
 2. Memahami konsep had, sempadan, titik tengah, julat dan kekerapan longgokan
 3. Mengira saiz selling kelas
 4. Membina Histogram
 5. Membina Histogram Kekerapan Longgokan
 6. Membina Poligon Kekerapan
 7. Membina Poligon Kekerapan Longgokan
 8. Memahami bentuk taburan data berbentuk simetri dan penchong
 9. Mengumpul data daripada Histogram dan Poligon Kekerapan
 10. Membina Ogif
 11. Mengira Kuartil pertama, kedua dan ketiga
 12. Mengira julat antara kuartil
 13. Memahami maksud data yang diperoleh daripada kuartil
 14. Mengira Varians
 15. Mengira Sisihan Piawai
 16. Membina dan mentafsir Plot Kotak

 

Course Content

Tutor Topics

 • Jadual Kekerapan (Frequency Table)
 • Histogram (Histogram)
 • Contoh Soalan berkaitan Histogram (Histogram related Questions)
 • Poligon Kekerapan (Frequency Polygon)
 • Contoh Soalan berkaitan Poligon Kekerapan (Frequency Polygon example Questions)
 • Ogif (Ogive)
 • Contoh Soalan Ogif (Ogive Example Questions)
 • Julat dan Julat antara Kuartil (Range and Interquartile Range)
 • Varians dan Sisihan Piawai (Variance and Standard Deviation)
 • Contoh Soalan SPM (SPM Example Question)
 • Plot Kotak (Box Plot)
 • Contoh soalan berkaitan Plot Kotak (Box Plot questions examples)
 • Kuiz Sukatan Serakan (Measures of Dispersion Final Quiz)