F5 TOPIC 5 – GABUNGAN TRANSFORMASI (3.M.S)

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

What you’ll learn

 • Memahami konsep Kekongruenan
 • Memahami ciri-ciri Kekongruenan dalam segitiga (SSS,SAS,ASA,AAS,AAA,SSA)
 • Menyelesaikan masalah melibatkan kekongruenan segitiga
 • Memahami konsep Translasi
 • Mencari Imej dibawah Translasi
 • Menyelesaikan masalah melibatkan translasi
 • Memahami konsep Pantulan
 • Mencari Imej di bawah satu pantulan
 • Mencari garis pantulan
 • Memahami konsep putaran
 • Mencari imej di bawah putaran
 • Mencari arah, sudut, dan pusat putaran
 • Melukis Imej bagi satu pembesaran
 • Mencari faktor skala
 • Mencari pusat pembesaran
 • Konsep Serupa
 • Kesan faktor skala terhadap saiz imej
 • Mencari luas imej bagi suatu pembesaran
 • Gabungan Tranformasi
 • Memerihalkan gabungan transformasi
 • Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan transformasi
 • Teselasi

Course Content

BAHAGIAN KUIZ (QUIZ SECTION)

 • Teselasi (Tessellation)
 • F5 KSSM Topik 5 Kuiz (F5 KSSM Topic 5 Final Quiz)