F5 TOPIC 4 – PERCUKAIAN / TAXATION (3.M.S)

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

What you”ll learn

  • Memahami konsep percukaian
  • Mengenal pasti penggunaan hasil cukai
  • Mengira cukai pendapatan individu dalam pemfailan yang berbeza
  • Mengira cukai pendapatan suami dan isteri secara berasingan dan bersama
  • Mengira potongan cukai bulanan (PCB)
  • Memahami cukai jalan dan mengira cukai jalan untuk kenderaan yang berbeza
  • Memahami cukai pintu dan cukai tanah
  • Mengira cukai tanah dan cukai pintu yang perlu dibayar
  • Memahami dan mengira cukai jualan dan perkhidmatan